Pred vykonaním technickej kontroly a/alebo emisnej kontroly je potrebné predložiť nasledovné doklady:

doklad vozidla: osvedčenie o evidencii časť I (veľký technický preukaz formátu A4) alebo osvedčenie o evidencii časť II (malý technický preukaz, plastová kartička, vydávané od 1.6.2010); v prípade, ak vozidlo bolo zadržané je potrebné predložiť doklad o zadržaní; v prípade, ak doklady vozidla boli stratené alebo odcudzené, je potrebné predložiť výpis z karty vozidla.

protokol o montáži plynového zariadenia: ak vozidlo nebolo vybavené pohonom skvapalneným ropným plynom LPG alebo stlačeným zemným plynom CNG priamo od výrobcu, v takomto prípade je potrebné predložiť protokol o montáži plynového zariadenia. Uvedená povinnosť sa týka všetkých vozidiel, ktorých prestavba na LPG alebo CNG bola vykonaná na Slovensku.

protokol o inšpekcii nádrže pre LPG alebo pre CNG: ak je vozidlo vybavené pohonom na skvapalnený ropný plyn LPG alebo stlačený zemný plyn CNG, je potrebné predložiť protokol o inšpekcii nádrže pre LPG alebo CNG. Táto povinnosť sa týka každého vozidla, pričom nádrž CNG je potrebné podrobiť inšpekcii v lehote 4 rokov po prvom prihlásení a následne v 4-ročnom intervale. Nádrž LNG sa kontroluje v lehote jedného roka po prvom prihlásení a následne v ročnom intervale, teda raz ročne.

V prípade ak na vozidle kategórie M1 alebo N1 došlo k poškodeniu bezpečnostných prvkov vozidla, ako je zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo bzrdy po dopravnej nehode, je takéto vozidlo po pozastavení prevádzky pred vykonaním technickej kontroly pravidelnej mimo ustanovených lehôt predložiť písomné potvrdenie, že oprava vozidla bola vykonaná na základe informácii o opravách a údržbe výrobcu vozidla. Toto písomné potvrdenie vydá autorizovaná opravovňa alebo nezávislá opravovňa, ktorá vykonala opravu vozidla.

ak má byť predmetom výkonu technickej kontroly vozidlo záchrannej služby určené na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidlo určené na prepravu uhynutých zvierat alebo vozidlo pohrebnej služby, je prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla povinný predložiť aj potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla.