• Ekologická známka označuje motorové vozidlo príslušnou emisnou triedou a preukazuje oprávnenosť vjazdu motorového vozidla do obmedzených ekologických zón v Nemecku. Je povinná pre všetky osobné, nákladné vozidlá a autobusy bez ohľadu na druh pohonných hmôt a maximálnu povolenú hmotnosť. Výnimku majú motocykle, trojkolky, pracovné stroje (napr. kombajny), poľnohospodárske a lesné ťažné stroje (napr. traktory), veterány, vozidlá pre telesne postihnutých a vozidlá so zvláštnymi právami (polícia, požiarnici, armáda, colná správa atď.). Každá ekologická známka je označená evidenčným číslom vozidla a pečiatkou.
 • Ekologické známky pevných častíc sú rozdelené podľa EURO tried do troch farebných skupín:
  červená pre triedu 2,
  žltá pre triedu 3,
  zelená pre triedu 4.
 • Povinnosť označiť pred vjazdom do ekologickej zóny motorové vozidlo ekologickou známkou príslušného typu platí aj pre zahraničné vozidlá. Na emisnej známke sa uvádza evidenčné číslo motorového vozidla. Ekologická známka je časovo neobmedzená a je potrebné ju obnoviť len v prípade, ak došlo k zmene evidenčného čísla motorového vozidla alebo došlo k poškodeniu a výmene čelného sklad a s ním aj ekologickej známky.
 • Ekologická známka sa umiestňuje na vnútornej strane predného čelného skla, aby bola bola zreteľne viditeľná, spravidla do pravého spodného alebo horného rohu čelného skla.
 • Pri vjazdy motorového vozidla do ekologickej zóny bez príslušnej ekologickej známky môže byť vodičovi alebo prevádzkovateľovi motorového vozidla uložená pokuta.
 • K vydaniu ekologickej známky nie je potrebné pristaviť motorové vozidlo. Pre vydanie známky je postačujúce predložiť originál dokladu osvedčenia o evidencii motorového vozidla (veľký technický preukaz). Na základe tohto dokladu je vozidlo zaradené do príslušnej emisnej triedy, podľa ktorej je motorovému vozidla vydaná príslušná ekologická známka. Naša STK vydáva zelené ekologické známky pre emisnú triedu 4 a vyššie.
 • Trieda plakety
  Osobné vozidlá M1
  Osobné vozidlá M1
  Ľahké úžitkové vozidlá N1
  Ľahké úžitkové vozidlá N1
  Nákladné vozidlá, autobusy
  Nákladné vozidlá, autobusy
  diesel
  benzín
  diesel
  benzín
  diesel
  benzín
  euro 6
  od 01.09.2015
  euro 6
  od 01.09.2015
  euro 6
  od 01.09.2015
  euro 6
  od 01.09.2015
  euro 6
  od 01.01.2014
  euro 6
  od 01.01.2014
  euro 5
  od 01.01.2011
  do 31.08.2015
  euro 5
  od 01.01.2011
  do 31.08.2015
  euro 5
  od 01.09.2010
  do 31.08.2015
  euro 5
  od 01.09.2010
  do 31.08.2015
  euro 5
  od 01.10.2009
  do 31.12.2013
  euro 5
  od 01.10.2009
  do 31.12.2013
  EURO 4
  od 01.01.2006
  do 31.12.2010
  EURO 1-4
  od 01.01.1993
  do 31.12.2010
  EURO 4
  od 01.01.2006
  do 31.08.2010
  EURO 1-4
  od 01.10.1993
  do 31.08.2010
  EURO 4
  od 01.10.2006
  do 30.09.2009
  EURO 1-4
  od 01.10.1993
  do 30.09.2009
  EURO 3
  od 01.01.2001
  do 31.12.2005
  -
  EURO 3
  od 01.01.2001
  do 31.12.2005
  -
  EURO 3
  od 01.10.2001
  do 30.09.2006
  -
  EURO 2
  od 01.01.1997
  do 31.12.2000
  -
  EURO 2
  od 01.10.1997
  do 31.12.2000
  -
  EURO 2
  od 01.10.1997
  do 30.09.2001
  -
  žiadna
  EURO 0-1
  do 31.12.1996
  bez katalyzátora
  EURO 0-1
  do 30.09.1996
  bez katalyzátora
  EURO 0-1
  do 30.09.1996
  bez katalyzátora  pohon na vodík, elektro, LPG, hybridný pohon
  pohon na vodík, elektro, LPG, hybridný pohon
  pohon na vodík, elektro, LPG, hybridný pohon
  pohon na vodík, elektro, LPG, hybridný pohon
  pohon na vodík, elektro, LPG, hybridný pohon
  pohon na vodík, elektro, LPG, hybridný pohon
 • Ekologické zóny, do ktorých je možný vjazd len s ekologickou známkou, sú značené dopravnou značkou „Umwelt ZONE“.
 • Povinná doplnková značka s nápisom „frei“ potom spresňuje, s akým typom ekologickej známky majú vozidlá do danej ekologickej zóny povolený vjazd.
 • Lokality, kde pre jazdu potrebujete ekologickú emisnú nálepku si môžete pozrieť na tejto stránke.