Do nášho kolektívu hľadáme posilu na pozíciu administratívny pracovník/čka - účtovník/čka. V prípade záujmu o túto pracovnú pozíciu pošlite životopis e-mailom na kariera@stkledos.sk

V správe uveďte nasledovný súhlasom so spracovaním osobných údajov:

 • Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), dobrovoľne udeľujem súhlas so správou, spracúvaním a uchovávaním všetkých mojich osobných údajov, uvedených v osobnom profile, životopise, motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, zamestnávateľovi LEDOS s.r.o.. Účelom spracovania je zaradenie osobných údajov do evidencie uchádzačov o prácu a výberové konanie na zverejnenú pracovnú ponuku ako aj iné pracovné pozície obsadzované zamestnávateľom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám, ani nebudú prenášané do tretích krajín. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese zamestnávateľa, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú následne anonymizované a použité výlučne na štatistické účely.
 • vedenie administratívnej agendy,
 • administrácia a vybavovanie objednávok,
 • evidencia tržieb,
 • vystavovanie faktúr,
 • vedenie podvojného účtovníctva,
 • komunikácia s daňovým úradom, poisťovňami
 • stabilné zamestnanie,
 • príjemné pracovné prostredie v dobrom kolektíve,
 • férové a motivačné odmeňovanie,
 • priestor pre sebarealizáciu, osobný rast a ďalšie vzdelávanie.
 • úplné stredné odborné vzdelanie v odbore alebo prax vo vedení podvojného účtovníctva,
 • počítačové zručnosti: Internet, MS Word, MS Excel,
 • finančná a ekonomická gramotnosť,
 • informačná gramotnosť,
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi),
 • kultivovaný písomný prejav,
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa,
 • samostatnosť.
 • základná zložka mzdy 900 € za mesiac
 • + variabilná zložka mzdy závislá od skúseností a praxe