Máte záľubu a rozumiete sa motorovým vozidlám? Chceli by ste kontrolovať stav motorových vozidiel ako technik technickej, emisnej kontroly a kontroly originality? Tak neváhajte a kontaktujte nás na kariera@stkledos.sk

V prípade záujmu o pozíciu technika technickej a emisnej kontroly pošlite e-mailom životopis a uveďte nasledovný súhlasom so spracovaním osobných údajov:

 • Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), dobrovoľne udeľujem súhlas so správou, spracúvaním a uchovávaním všetkých mojich osobných údajov, uvedených v osobnom profile, životopise, motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, zamestnávateľovi LEDOS s.r.o.. Účelom spracovania je zaradenie osobných údajov do evidencie uchádzačov o prácu a výberové konanie na zverejnenú pracovnú ponuku ako aj iné pracovné pozície obsadzované zamestnávateľom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám, ani nebudú prenášané do tretích krajín. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese zamestnávateľa, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú následne anonymizované a použité výlučne na štatistické účely.
 • výkon technických a emisných kontrol v rozsahu osvedčenia,
 • komunikácia so zákazníkmi,
 • rozširovanie si svojej osobnej odbornej spôsobilosti,
 • zodpovednosť za preberanie kontrolovaných vozidiel,
 • sledovanie relevantnej platnej legislatívy a jej zmien,
 • navrhovanie zlepšení v oblasti výkonu.
 • stabilné zamestnanie,
 • príjemné pracovné prostredie v dobrom kolektíve,
 • férové a motivačné odmeňovanie,
 • priestor pre sebarealizáciu, osobný rast a ďalšie vzdelávanie.
 • technické vzdelanie alebo odborné znalosti v oblasti automobilov výhodou,
 • znalosť konštrukcie motorových vozidiel
 • vodičský preukaz minimálne A, B, C, a záujem o rozšírenie na všetky skupiny motorových vozidiel
 • práca s PC,
 • dobré komunikačné schopnosti, analytické myslenie a rozhodovanie,
 • príjemné vystupovanie, samostatnosť, precíznosť a lojálnosť,
 • absolvovanie základných školení a následných skúšok potrebných pre získanie príslušných osvedčení.
 • základná zložka mzdy 1050 € za mesiac
 • + variabilná zložka mzdy závislá od skúseností a praxe